Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego. Przy sprawach pracowniczych często w wyrokach zasądzane są różnego rodzaju świadczenia  tj. świadczenia pieniężne (wynagrodzenie, ekwiwalent) oraz świadczenia niepieniężne (przywrócenie do pracy, wydanie czy sprostowanie świadectwa pracy).  W takiej sytuacji do egzekucji każdego z tych świadczeń właściwy będzie inny organ egzekucyjny. Egzekucję […]