Odszkodowanie

zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/akty-prawne

 

Rozporządzenie ma zastosowanie:

 1. do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG albo znajdującego się na terytorium Szwajcarii;
 2. o pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG albo znajdującego się na terytorium Szwajcarii, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, oraz jeżeli przewoźnik obsługujący dany lot jest przewoźnikiem z państwa członkowskiego UE/EOG/ albo ze Szwajcarii.

i znajduje zastosowanie w przypadku

 • odmowy przyjęcia na pokład;
 • odwołania lotu;
 • opóźnienia lotu;

Odmowa przyjęcia na pokład

 

Pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

 1. zwrotem pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera,
 2. zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie
 3. bądź zmiana planu podróży na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc;

 

Pasażerom podczas oczekiwania, przysługuje opieka w postaci bezpłatnych:

 • posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 • przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe;
 • zakwaterowanie w hotelu w przypadku oraz bezpłatny transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania

 

Oczywiście pasażerom przysługuje także odszkodowanie w wysokości:

Rodzaj lotu Wysokość odszkodowania
Dla lotów krótszych o długości do 1 500 kilometrów 250 euro
Dla lotów w obrębie Wspólnoty liczących powyżej 1 500 kilometrów oraz tych o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów 400 euro
Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych powyżej lotów 600   euro

 

jednakże, jeżeli pasażerom zaoferowano zmianę planu podróży gdzie czas przylotu do miejsca docelowego nie przekracza planowego pierwotnie czasu przylotu o:

 • dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 • trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej;

obsługujący przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie o 50%.

                                                                        radca prawny Oliwia Wawrzonkowska

                                                                        dnia 10 maja 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *