Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład samolotu.

Odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/akty-prawne   Rozporządzenie ma zastosowanie: do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG albo znajdującego się na terytorium Szwajcarii; o pasażerów […]