Swoją drogę zawodową prowadzącą do zdobycia tytułu radcy prawnego rozpoczęłam w 2005 r., podejmując 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lipcu 2011 r. uzyskałam tytuł magistra prawa - broniąc swojej pracy magisterskiej z zakresy prawa karnego pt. „Odpowiedzialność karna za czynności zmierzające do wykorzystania seksualnego małoletniego” (Przestępstwo Groomingu)”.

W latach 2013-2015 odbywałam Aplikację Radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Toruniu, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego w marcu 2016 roku. Od lipca 2016 r. jestem wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Toruniu pod numerem TR–1168.

W ramach aplikacji radcowskiej, podjęłam pracę w Kancelarii Radcy Prawnego we Włocławku, w której to zdobywałam swoje pierwsze doświadczenia w prowadzeniu spraw m.in. z zakresu: prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółdzielczego i prawa spadkowego. Przez cały okres Aplikacji zdobywałam cenne doświadczenie
i umiejętności pod kątem reprezentowania podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w sporach sądowych przed sądami powszechnymi.

Obecnie od października 2016 r. prowadzę własną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą we Włocławku, wykorzystując przy obsłudze jej Klientów wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie praktyki zawodowej.

Ponadto od stycznia 2017 r. podjęłam się współpracy ze starostwami w zakresie udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w miejscowościach Włocławek i Radziejów.
 

Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii.

Oliwia Wawrzonkowska