Rozwód – obligatoryjne elementy.

Rozwód – obligatoryjne elementy orzekane przez Sąd w wyroku rozwodowym. Rozwód jest to rozwiązanie ważnego małżeństwa przez Sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych – czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym, oraz z orzeczeń które są […]

Współpraca Kancelarii z Centrum Prawa

Chciałabym Państwa poinformować, że od maja 2018 r. Kancelaria Radcy Prawnego Oliwia Wawrzonkowska nawiązała współpracę z CENTRUM PRAWA SP. Z O.O. Sp. k. w zakresie świadczenia usług prawnych. Mam nadzieję, że współpraca będzie przebiegać efektywnie i w sposób satysfakcjonujący dla przyszłych Klientów Kancelarii.      r. pr. Oliwia Wawrzonkowska  

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot kosztów po rozwiązaniu umowy.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot kosztów po rozwiązaniu umowy. Zgodnie z art. 1031 Kodeksu Pracy (dalej k.p.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na […]

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego. Przy sprawach pracowniczych często w wyrokach zasądzane są różnego rodzaju świadczenia  tj. świadczenia pieniężne (wynagrodzenie, ekwiwalent) oraz świadczenia niepieniężne (przywrócenie do pracy, wydanie czy sprostowanie świadectwa pracy).  W takiej sytuacji do egzekucji każdego z tych świadczeń właściwy będzie inny organ egzekucyjny. Egzekucję […]