Da mihi factum, dabo tibi iusPodaj mi fakty, a ja dam ci prawo

Radca z powołania

Masz problem z prawem? Ciekawi cię sposób rozwiązania problemu? Chcesz zasięgnąć porady? Dobrze trafiłeś, ponieważ prawo to moja pasja. Z chęcią udzielę Ci pomocy prawnej. Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Oliwia Wawrzonkowska

Dowiedz się o mnie więcej

Usługi prawne

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla podmiotów gospodarczych, w formie jednorazowych zleceń, jak i stałej obsługi prawnej. Pomagając podjąć odpowiednie kroki, wspierając bieżącą działalności oraz zapewniając bezpieczeństwo.

Czytaj więcej

Kompleksowa pomoc

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w zakresie różnych dziedzin prawa, m. in. w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, handlowym i gospodarczym i prawie spadkowym.

Czytaj więcej

Rzetelna kancelaria

Jako radca prawny swoją pracę wykonuję z pasją i pełnym zaangażowaniem, kierując się przede wszystkim najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnienia Klientom pełnego komfortu w realizowaniu wyznaczonych przez nich celów. Do każdej z prowadzonych przeze mnie spraw podchodzę indywidualnie, wypracowując unikatowy sposób w relacji z każdym Klientem i zachowując przy tym zasadę […]

Czytaj więcej

Umów spotkanie

Adres kancelarii: ul. Kilińskiego 11A/11, 87-800 Włocławek
Telefon: 793 – 667 – 900

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Najnowsze aktualności prawne

Rozwód – obligatoryjne elementy.

Rozwód – obligatoryjne elementy orzekane przez Sąd w wyroku rozwodowym. Rozwód jest to rozwiązanie ważnego małżeństwa przez Sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych – czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym, oraz z orzeczeń które są […]

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot kosztów po rozwiązaniu umowy.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot kosztów po rozwiązaniu umowy. Zgodnie z art. 1031 Kodeksu Pracy (dalej k.p.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na […]

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego. Przy sprawach pracowniczych często w wyrokach zasądzane są różnego rodzaju świadczenia  tj. świadczenia pieniężne (wynagrodzenie, ekwiwalent) oraz świadczenia niepieniężne (przywrócenie do pracy, wydanie czy sprostowanie świadectwa pracy).  W takiej sytuacji do egzekucji każdego z tych świadczeń właściwy będzie inny organ egzekucyjny. Egzekucję […]

Zobacz wszystkie nasze aktualności