Działalność Kancelarii obejmuje:

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi organami,
 • opracowywanie projektów pism procesowych oraz poza procesowych,
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych,
 • kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych,

m. in. :

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • ustanowienie służebności,
 • eksmisja;

Prawo spadkowe

 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe;

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • rozwody,
 • separacje,
 • podziały majątku wspólnego;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • alimenty;
 • ograniczenie, powierzenie, zawieszenie, przywrócenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;

Prawo handlowe i gospodarcze

 • sporządzanie projektów umów, statutów oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy),
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych;