Ceny usług Kancelarii są ustalane indywidualnie w zależności od nakładu pracy radcy prawnego i zespołu Kancelarii.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię są opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest to jednorazowa opłata za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, sporządzenie projektu umowy, przygotowanie pisma). Wysokość wynagrodzenia nie zależy od czasu trwania zlecenia, a jest określana na podstawie nakładu pracy
w konkretnej sprawie.

Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą wynagrodzenia jest czas poświęcony na realizację zadania zleconego przez Klienta. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę w stosunku do danego zlecenia - przy Klientach Indywidualnych, bądź w przyjętym cyklu rozliczeniowym - jeżeli chodzi o Klientów Biznesowych. Na koniec zlecenia bądź każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług.

Stawka wynagrodzenia za godzinę jest ustalana indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie za sukces (Success fee)

Wynagrodzenie za sukces stosowane jest wyłącznie wraz z innym wynagrodzeniem. Zazwyczaj wynagrodzenie „za sukces” powiązane jest
z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest wtedy odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie „za sukces” może być określone procentowo bądź kwotowo. Jest ono zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez Sąd na rzecz Klienta kwoty).

Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych.

Porada prawna

Koszt udzielenia porady prawnej (stacjonarnej) wynosi 200 PLN za każdą rozpoczętą godzinę (w tym 23%VAT ).

Koszt porady prawnej w wersji elektronicznej jest ustalany indywidualnie z Klientem, po weryfikacji zagadnienia przesłanego przez Klienta drogą elektroniczną.

W przypadku zlecenia dalszego prowadzenia sprawy - przed sądem lub innym organem - porada prawna jest darmowa.