Odszkodowanie za odwołany i opóźniony lot.

Odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu. http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/akty-prawne Odwołanie lotu Pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy: zwrotem pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży […]