Odszkodowanie

zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotuhttp://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/akty-prawne

Odwołanie lotu

Pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

 1. zwrotem pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera,
 2. zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie;
 3. zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc;

Pasażerom podczas oczekiwania, przysługuje opieka w postaci bezpłatnych:

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 • dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

 

 • oraz w przypadku zmiany trasy, gdy startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień później Pasażerom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz bezpłatny transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

Ponadto, pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy zaoferowane połączenie różni się znacząco do odwołanego lotu a powiadomienie o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt późno. Pasażerom odwołanych lotów przysługuje wtedy odszkodowanie od Przewoźnika w wysokości:

Rodzaj lotu Wysokość odszkodowania
Dla lotów krótszych o długości do 1 500 kilometrów 250 euro
Dla lotów w obrębie Wspólnoty liczących powyżej 1 500 kilometrów oraz tych o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów 400 euro
Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych powyżej lotów 600 euro

 

chyba że Pasażerowie:

 • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu;
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

 

Opóźnienie lotu

 

Pasażerom podczas oczekiwania, przysługuje opieka w postaci bezpłatnych:

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 • dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.
 • oraz gdy oczekiwany czas odlotu nastąpi co najmniej dzień później, Pasażerom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz bezpłatny transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania;

 

 • gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin Pasażer ma prawo do zwrot pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera;

Jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży.

Rodzaj lotu Wysokość odszkodowania
Dla lotów krótszych o długości do 1 500 kilometrów 250 euro
Dla lotów w obrębie Wspólnoty liczących powyżej 1 500 kilometrów oraz tych o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów 400 euro
Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych powyżej lotów 600 euro

 

Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

 

radca prawny Oliwia Wawrzonkowska

dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *